taoSystems voert voor u de regie door middel van het opstellen van een plan van aanpak voor projecten en het daarbij aangeven van de financiële, organisatorische en personele consequenties.

Wij leiden uw ICT-projecten (waaraan ook externe adviseurs meewerken), bewaken de voortgang in de uitvoering ervan en doen voorstellen tot tussentijdse bijstelling van de planning bij gewijzigde omstandigheden.

image
 

Wij adviseren over en begeleiden de aanschaf dan wel aanpassing van apparatuur en de ontwikkeling van de programmatuur, begeleiden de installatie, het operationeel maken en het toetsen op functionaliteit en kwaliteit van aangeschafte apparatuur en ontwikkelde programmatuur.
Wij verzorgen de overdracht en de rapportage van gerealiseerde projecten.

 

Projectregisseur

Groothandel (ICT en overige verhuizing) AS400, Windows NT server, 10/100Mbit hubs en switches, werkstations, werkplekken, copiers, telefooncentrale, telefoonlijnen
Aannemersbedrijf (verhuizing totale ICT) Novell server, Windows NT server, 10/100Mbit hubs en switches, werkstations, werkplekken, copiers, telefooncentrale, telefoonlijnen
Verzekeringsbranche (transitie van netwerk) Novell naar Windows NT, invoering Lotus-Notes, Lexmark Optra printer
Garagebedrijf (transitie van serieel netwerk naar distributed NT netwerk) Windows NT server, Windows werkstations, Exchange server, 10/100Mbit netwerk
MKB (kantoorautomatisering) Windows NT server met werkplekken, Microsoft Office
Bouwprojectbureau (transitie naar netwerk, verhuizing, kantoor) Novell Small Business server, werkstations, 10Mbit netwerk, Microsoft Office

Consultancy Begeleiding Systeembeheer Neem contact op