Consultancy Advies over toepassingen van automatiseringsmiddelen

.

taoSystems adviseert over toepassingen van automatiseringsmiddelen

 

Wij helpen bij het opstellen van het ICT-plan en het formuleren van functionele eisen waaraan apparatuur en programmatuur moet voldoen, adviseert over de inrichting van de informatievoorziening en de kennisoverdracht ten behoeve van het gebruik van informatiesystemen.

image
 

Wij overleggen;

* met externe adviseurs/leveranciers over de voortgang (automatiseringsprojecten) en de kwaliteit van de door hen opgeleverde producten om hun medewerking te verkrijgen over het voorgestane kwaliteitsniveau.
* met het management van de afdelingen over de (geautomatiseerde) informatievoorziening en bijbehorende informatiesystemen om de noodzaak voor vernieuwing/verbetering te onderzoeken om af te stemmen en te adviseren;
* met gebruikersgroepen o.l.v. de applicatieverantwoordelijke over de mogelijkheden van ICT om deze af te stemmen op gebruikersbehoefte, -eisen en wensen.


Omschrijvingen die bij ons passen:

  • Advies, Bemiddeling en Begeleiding van organisaties met automatiseringsvraagstukken
  • Organisaties in beweging - ICT-Management-Consultant
  • Project -regiseur / -leider / -liaison
  • Interim-management - Informatie-management
  • Database-ontginner - Office-Manager
  • Extern -Systeembeheerder /  -Netwerkbeheerder / -Applicatiebeheerder

 

Begeleiding Systeembeheer Projectregie Neem contact op