Waar wilt u advies kopen?

U kunt bij velen een verscheidenheid aan adviezen inwinnen. Adviezen, die betrekking hebben op begeleiding bij het kiezen, kopen of implementeren van informatiesystemen. Of op het verbeteren en vergemakkelijken van het besturen van de organisatie. Of op het ondersteunen bij het vereenvoudigen van werk door gegevens uit databases en datawarehouses te halen (query en report), ze te analyseren (olap tools, data mining tools), er simulatie van processen aan toe te voegen simuleren van dynamische systemen, BPR,workflow), en over alles met elkaar te communiceren (E-netwerken met Internet, Intranet, E-mail). Etc, etc.

image
 

Er zijn diverse invalshoeken voor het geven van bedrijfsadviezen. Velen op de Organisatie & Informatietechnologie-markt bieden deze diensten vanuit een specifiek perspectief: zij leveren de zekerheid door expertise en vanuit dit perspectief dient automatisering bij te dragen aan het beheersenvan processen op een flexibele wijze.

Er is ook een ander perspectief: dat gaat uit van in gezamenlijkheid open leren. Leren door doen! De adviseur leert met u een nieuwe, nog onbekende toekomst. Veelal gebruikmakend van bekende en/of bestaande komponenten. Aan de zekerheid en neiging tot beheersen voegen we het omgaan met onzekerheid en een daarbij passende vorm van besturen toe.
Inclusief de daarbij passende middelen (apparatuur, programmatuur,...) Aan u de keus voor het perspectief van waar uit u advies wilt ontvangen.

Gaat u voor de zekerheid, dan bent u aan het goede adres bij een van de bekende grote ICT-leveranciers.

Bent u toe aan het gezamenlijk open leren in uw toekomst en het omgaan met onzekerheid, dan kunnen wij, taoSystems, u zeker van dienst zijn. Van huis uit zijn wij organisatieadviseurs en projektbegeleiders en tevens informatici. taoSystems luistert naar u in uw kwaliteit als manager en luistert naar u in uw capaciteit als informaticus. Wij verstaan u allebei. U mag advies verwachten dat getuigt van inzicht in het ïntuitief vermogen van de manager om informatie 'van binnen uit' te begrijpen.
Een organisatieadviesbureau dat gevoel heeft voor de organisatorische condities die nodig zijn voor een goede samenwerking tussen management, staf en informatici.

"Bij taoSystems zijn we gevoelig voor de (niet) geuite verwachtingen van manager, eindgebruiker en automatiseerder en wij brengen deze aan de oppervlakte."

 

Management Welk advies kopen? Diensten & Producten Neem contact op