Wij leveren programma's apart en in combinatie en staan u bij met organisatorische begeleiding door:

Simulatie-modellen maken
Analyse-modellen maken
Grafiek/gegevens modellen maken voor raadpleging van databanken
Communicatie: raamwerken maken voor [elektronisch] netwerken
Workshop of training van gebruikers en informatici voor de verschillende programma's

image 

Gegevens [in databases] grafisch benaderen

Informatici slaan gegevens op in databases op een voor de computer passende manier. Een programma zorgt voor een passende vertaling die overeenkomt met de manier waarop gebruikers vanuit hun werk naar de gegevens kijken.
Gebruikers krijgen de gegevens in de door hen gewenste vorm, eventueel aangevuld met een grafisch beeld ervan. Zij kunnen de gegevens in detail bekijken, eventueel wijzigen en in een rapport presenteren en bewaren.
Diverse programma's bieden u de mogelijkheid om gegevens uit verschillende databanken te combineren. Wij staan u bij in uw keuzes.

 

Management support

Om grote hoeveelheden (miljoenen) gegevens te kunnen overzien en er waardevolle selecties uit te maken, dienen er berekeningen gemaakt te worden. Als u een half uur heeft uitgetrokken om een analyse te maken dan hebben computers meer tijd nodig dan u heeft om de cijfers voor te bereiden.
DataWarehouse, DataMart en DataMining analyse en decision support gereedschap zorgt ervoor dat de gegevens op het werk zijn voorbereid. Zij voeren vooraf de nodige berekeningen uit en zorgen dat als u aan de slag gaat de benodigde selecties in sekonden gemaakt zijn.
Er is veel mogelijk.

Zo kunt u kiezen voor een intuïtieve wijze van omgaan met uw gegevens. Door middel van muisklikken duikt u door de oceaan van informatie. Zo wordt On Line Analytical Processing mogelijk.

 

Simuleren

Met eenvoudige simulatie tools, zoals ExtendSim en dergelijke kan men aan de hand van de nu bekende gegevens voorgenomen maatregelen simuleren.
Het zijn gereedschappen om modellen te maken van belangrijke bedrijfsprocessen.
Zo kan men de effecten van ingrepen in kosten, personeel, produktie, werk, organisatie en markt, onderzoeken en beoordelen voordat men ze werkelijk in praktijk brengt.
Veel investeren in opleiding en kennis of eenvoudig beginnen? Zegt u het maar.

 

[Elektronisch] Netwerken door communiceren

Door adequaat te communiceren gaan de meeste zaken goed. Berichten wisselen we uit per brief, per telefoon of per telefax en in belangrijke mate per computer. Voor hen die de computer voor communicatie (willen) gebruiken, biedt bijvoorbeeld een Intra-, Inter-, of Extranet extra mogelijkheden. Zo sluiten zij aan op vele electronische postsystemen, zowel lokaal als op het globale Internet. Via het interne netwerk, het telefoon netwerk en het (inter)nationale netwerk kan woord en beeld uitgewisseld worden. Met dit soort programma's regelt u de toegang tot een schat aan informatie.

En u maakt netwerk-produkties.

U legt verwijzingen op iedere plaats naar ieder gewenste andere tekst, beeld, geluid of verzameling gegevens.
In uw eigen domein en ook in uw Internet domein, uw Web pagina's.
Data: gestructureerde tekst, beeld, geluid, volle en vrije tekst en meer.
Tekst kan al sinds jaar en dag in databanken opgeslagen worden en er met een gestructureerde vraagtaal (Structured Query Language) weer uitgehaald.
In speciale databases slaat men beeld (foto's, dia's, films), geluid en volle tekst op. En met SQL haalt men ze er weer uit.

 

Neem contact op